Historiska Trädgårdar

 Temat för Mötesplats Trädgård 2014 är Historiska trädgårdar. Vi kommer med anledning av detta ha med några trädgårdar som det idag bara finns spår av. För att ni ska få ut så mycket av att besöka dessa anordnas föreläsningar samma dag som trädgården är öppen, se nedan. Lyssna gärna först på ett föredrag och besök sedan trädgården. Vi kommer även att trycka upp enkla foldrar som visar hur trädgården har sett ut.

Det finns även andra trädgårdar som deltar i projektet som har historisk anknytning. De är i broschyren markerade med ett H.

Föreläsningar klockan 10 och 14

Söndag 18 maj: Slottsarkitekt Kolbjörn Waern föreläser om trädgården på Slädene gård, Levene äng och Läckö slott. Plats: Levene gamla prästgård. Lunch kan förbokas.

Söndagen 15 juni: Lidköpings före detta stadsträdgårdsmästare Gösta Nilsson berättar om trädgårdarna på Stola, Läckö och Lindholmen. Plats: Stola herrgård, stora matsalen.

Söndagen 13 juli: Evalena Öman, landskapsarkitekt och lärare på Dacapo i Mariestad, lär oss mer om trädgårdarna vid Råbäcks egendom och Hellekis säteri. Plats: Växthuset Hellekis säteri.

Föreläsningarna kostar 50 kronor. Begränsat antal platser. Anmäl dig till: barbro.alden@nbv.se alt. 00708-33 77 87 (även bokning av lunch i Levene)