Maria Joelsson och Tony Eriksson

dig   cof   cof

Välkomna till Tony o Maria i Rydaby. Vår trädgård är till för både njutning, rekreation och för att kunna utveckla vårt miljöengagemang. Vi inspireras av ”Cottage gardens” med mormorsblommor blandat med grönsaksland, kryddväxter och bärodling. Vi har fyra dvärgkochinhönor och en tupp som får gå fritt och sprätta på sommaren.
I vårt woodland, flisar vi bark, har bikupor och en rotzon, med tillhörande bioreningsverk. Vi har också ladugårdstaket fullt med solceller som producerar egen el. I ladan kommer vi servera fika och ha konstutställning. Kom och låt dig både njuta och inspireras.

Maria Joelsson & Tony Eriksson

Siggesgården 3 Ryda
534 96  VARA
Telefon: 0512-15216
051215216@telia.com