Hans Henrik och Helle Pedersen

untitled

Stor trädgård med rabatter, köksträdgård, stenpartier, växthus, damm och rosor. Nytt parti med gräs. Plantförsäljning av iris sibirica/ensata, dagliljor med mera. Tillgång till toalett.

Flakeberg Smedstorp 1, 467 95 Grästorp, 076-1958040