Torbjörn Wallin och Solweig Holmgren

Stor villaträdgård med mycket träd, buskar, perenner och stenpartiväxter. Intresse för ovanliga sorter. Plantor till försäljning. Stenhammar, Ängstorp 1, 531 58 Lidköping, 076- 8409619